Néhány szó az adásvételi szerződés fontosságáról
 
Nagy öröm, amikor a lovas megveszi első lovát. Nem is gondol másra, mint új pajtására, körülötte forognak a gondolatai: hol tartsa, hogyan közeledjen hozzá, mit tegyen annak érdekében, hogy közös játékuk kölcsönösen örömteli legyen.
Új társa bűvöletében nem is gondol arra, hogy a vételár megfizetésén túlmenően a továbbiakban bármi köze lenne a ló előző gazdájához. Az végképp nem jut eszébe, hogy az állat nem csak gazdát cserélt, hanem a tulajdonosa is megváltozott. Ez pedig bármilyen illúzióromboló is a nagy öröm közepette, mégis megérne egy adásvételi szerződést.
 
Sajnos a lovakat gyakran, netán rendszeresen vásárló lótartók sem tekintik a vásárlást olyan jogügyletnek, mely megérné az írásba foglalást, csupán a vételár kifizetésével és a ló birtokbaadásával elintézettnek tekintik a dolgot. Nincs is ebből semmi baj, ha az új gazda elégedett a lovával, és arra tulajdonjogi igényt más sem jelent be.
 
Az adásvételi szerződés hiányából azonban a későbbiek során a lótartást is megkeserítő problémák adódhatnak.
Ennek elkerülése érdekében javaslom olvasóinknak, hogy foglalják írásba az adásvételt. A szerződés minimális kellékei: az eladó és a vevő megjelölése név, lakcím, személyi igazolvány száma, az adásvétel tárgyát képező ló adatai, a vételár.
Ezen felül célszerű a szerződésben nyilatkoztatni az eladót arra vonatkozóan, hogy az állat mit tud, milyen tulajdonságai vannak, milyen hibája van, illetve azt is, ha nincs hibája.
Ez eladó ugyanis szavatol azért, hogy a szolgáltatott „dologban”a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.
Az írásba foglalt szerződés védelmet jelent azonban az eladónak is. Ugyanis mentesül szavatossági felelőssége alól, ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte. Hiszen előfordulhat az is, hogy a vevő vásárolt meggondolatlanul és az eladó által közölt, de írásban nem rögzített hibára hivatkozva kíván elállni a szerződéstől.
Megszokott dolog, hogy a vásárlást megelőzően a lovat a vevő saját maga, vagy hozzáértő szakember kipróbálja. De kívánatos, hogy a vásárlást követően is rendszeres edzésnek tegyük ki új barátunkat, annak érdekében, hogy időben meggyőződhessünk arról, hogy valóban rendelkezik az eladó által közölt tulajdonságokkal. Ha ezt elmulasztjuk, a későbbiek során nem hivatkozhatunk arra, hogy az eladó becsapott vagy finomabban fogalmazva tévesen tájékoztatott minket.
Arra, hogy a ló tulajdonságairól mielőbb meggyőződjünk közvetlenül a vásárlást követően azért van szükség, mert állat szolgáltatására irányuló szerződés esetében a szavatossági jog a teljesítéstől számított 60 nap alatt évül el. Ez pedig jogvesztő határidő, az elévült követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni.
A szerződés írásba foglalásán kívül kérjük el az eladótól a ló iratait, mint származási lap, oltási könyv, útlevél, csikóbélyegzési jegyzőkönyv.

dr. Kurilla Mária
  
Hírek, újdonságok

A nyugat-nílusi lázról


 


Tovább...


Partnerek

MINI Partnerek